ผญบ.หญิง ฝันกุญแจรถหัก ซื้อเลขทะเบียน ถูกหวย รับ 6 ล้าน แบบงงๆ

ผญบ.หญิง ฝันว่ากุญแจรถหัก ตามซื้อเลขทะเบียน ถูกหวย ก้อนโต ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดกับตนและครอบครัว ยอมรับกันว่าดีใจมากจริงๆ

ผู้ใหญ่บ้านหญิงที่อำเภอพิมาย จังหวัดโคราช ได้มีเหตุการณ์นอนฝันว่ากุญแจ จยย.คันที่ใช้อยู่หัก

จึงสั่งลูกชายให้หาซื้อเลขทะเบียนรถ 994

ไปเจอเอาเลข 100994 พอดี ได้มา 1ใบ ถูกหวย รางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน เลย

เรื่องราวคร่าวๆ

เวลา 19.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ 2 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ผู้ใหญ่บ้านคือ นางราตรี กาดนอก อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 บ้านกระเบื้องน้อย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย

ถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 ธ.ค. 63 หมายเลข 100994 งวดที่ 46 ชุดที่ 32 จำนวน 1 ใบ รับเงิน 6 ล้านบาท

จากการสอบถามผู้ใหญ่ราตรี เล่าว่า ปกติตนจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเป็นประจำทุกงวด

งวดละ 5-10 ใบ ที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลเลขท้ายทั้ง 2 ตัวและ 3 ตัว อยู่บ่อยๆ

ก่อนหน้านี้ลูกชายคือนายกิตติ กาดนอก อายุ 34 ปี ก็เคยถูกรางวัลที่ 3

ด้ า น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น ส า ว ก ล่ า ว ว่ า

“ครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากๆ ที่ถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งเลขดังกล่าวเป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คือ จจจ 994 นครราชสีมา ที่ลูกชายนำมาให้ใช้ คืนหนึ่งได้ฝันว่า ขับมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวแล้วกุญแจหักคาอยู่ที่รถ จึงสั่งให้ลูกชายหาซื้อลอตเตอรี่เลข 994 ให้ ลูกชายจึงสั่งซื้อกับเพื่อนได้เลข 100994 มา 1 ใบ”

สำ ห รั บ เ งิ น ที่ ไ ด้ จ ะ นำ ไ ป ใ ช้ ห นี้ แ ล ะ ทำ บุ ญ ที่เหลือก็จะเก็บไว้ให้ลูกใช้และเรียนต่อไป

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

น้ า แ ร ก

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

ป ร ะ เภ ท ข อ ง หว ยอ อ น ไ ล น์

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

ว็ บ ห ว ย นี้ ส มั ค ร อ ย่ าง ไ ร

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แ ม่ ลู ก ไ ม่ เ ชื่ อ ต้ อ งเ ชื่ อ