สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2537-2563 เลขดีจำนวนมาก 2

สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2563 สังเกตุได้เลยว่าจะพบเลขดี เลขซ้ำ ได้มาหลายตัวมากแต่ก็คิดว่ามีคนถูกเยอะนะครับ

สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง

30 ธันวาคม 2552รางวัลที่ 1994304เลขท้าย 2 ตัว87
เลขท้าย 3 ตัว993, 337, 419, 598
16 ธันวาคม 2552รางวัลที่ 1685141เลขท้าย 2 ตัว05
เลขท้าย 3 ตัว694, 775, 524, 142
16 กันยายน 2552รางวัลที่ 1202912เลขท้าย 2 ตัว48
เลขท้าย 3 ตัว200, 353, 539, 166
1 กรกฎาคม 2552รางวัลที่ 1207542เลขท้าย 2 ตัว66
เลขท้าย 3 ตัว233, 107, 799, 385
1 เมษายน 2552รางวัลที่ 1816578เลขท้าย 2 ตัว50
เลขท้าย 3 ตัว572, 363, 113, 044

สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง

1 ตุลาคม 2551รางวัลที่ 1882911เลขท้าย 2 ตัว67
เลขท้าย 3 ตัว204, 302, 311, 395
16 กรกฎาคม 2551รางวัลที่ 1257374เลขท้าย 2 ตัว41
เลขท้าย 3 ตัว344, 401, 486, 576
16 เมษายน 2551รางวัลที่ 1982800เลขท้าย 2 ตัว64
เลขท้าย 3 ตัว802, 584, 043, 008
16 มกราคม 2551รางวัลที่ 1556010เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว413, 548, 942, 965
1 สิงหาคม 2550รางวัลที่ 1429924เลขท้าย 2 ตัว29
เลขท้าย 3 ตัว006, 048, 885, 962

สถิติหวยออกวันพุธ

16 พฤษภาคม 2550รางวัลที่ 1232897เลขท้าย 2 ตัว25
เลขท้าย 3 ตัว924, 858, 751, 585
2 พฤษภาคม 2550รางวัลที่ 1430374เลขท้าย 2 ตัว81
เลขท้าย 3 ตัว553, 442, 881, 729
1 พฤศจิกายน 2549รางวัลที่ 1910957เลขท้าย 2 ตัว29
เลขท้าย 3 ตัว647, 739, 137, 905
16 สิงหาคม 2549รางวัลที่ 1977486เลขท้าย 2 ตัว91
เลขท้าย 3 ตัว221, 305, 230, 103
1 มีนาคม 2549รางวัลที่ 1582473เลขท้าย 2 ตัว43
เลขท้าย 3 ตัว586, 801, 108, 914
1 กุมภาพันธ์ 2549รางวัลที่ 1412729เลขท้าย 2 ตัว87
เลขท้าย 3 ตัว915, 720, 149, 384
16 พฤศจิกายน 2548รางวัลที่ 1742518เลขท้าย 2 ตัว80
เลขท้าย 3 ตัว502, 741, 887, 137
1 มิถุนายน 2548รางวัลที่ 1176893เลขท้าย 2 ตัว35
เลขท้าย 3 ตัว176, 579, 616, 405
16 มีนาคม 2548รางวัลที่ 1196345เลขท้าย 2 ตัว03
เลขท้าย 3 ตัว073, 601, 783, 394
16 กุมภาพันธ์ 2548รางวัลที่ 1816422เลขท้าย 2 ตัว53
เลขท้าย 3 ตัว086, 356, 192, 065
1 ธันวาคม 2547รางวัลที่ 1504658เลขท้าย 2 ตัว69
เลขท้าย 3 ตัว139, 014, 984, 691
1 กันยายน 2547รางวัลที่ 1096597เลขท้าย 2 ตัว70
เลขท้าย 3 ตัว709, 929, 014, 456
16 มิถุนายน 2547รางวัลที่ 1208713เลขท้าย 2 ตัว87
เลขท้าย 3 ตัว414, 911, 459, 986
1 ตุลาคม 2546รางวัลที่ 1912040เลขท้าย 2 ตัว43
เลขท้าย 3 ตัว407, 100, 379, 563
16 กรกฎาคม 2546รางวัลที่ 1679545เลขท้าย 2 ตัว75
เลขท้าย 3 ตัว049, 589, 281, 363

สถิติหวยออกวันพุธ

16 เมษายน 2546รางวัลที่ 1892525เลขท้าย 2 ตัว21
เลขท้าย 3 ตัว933, 906, 796, 823
16 ตุลาคม 2545รางวัลที่ 1428641เลขท้าย 2 ตัว51
เลขท้าย 3 ตัว150, 401, 244, 177
16 มกราคม 2545รางวัลที่ 1709670เลขท้าย 2 ตัว14
เลขท้าย 3 ตัว895, 116, 434, 109
1 สิงหาคม 2544รางวัลที่ 1180597เลขท้าย 2 ตัว11
เลขท้าย 3 ตัว602, 086, 864, 848
16 พฤษภาคม 2544รางวัลที่ 1091982เลขท้าย 2 ตัว61
เลขท้าย 3 ตัว437, 507, 055, 080
2 พฤษภาคม 2544รางวัลที่ 1205095เลขท้าย 2 ตัว64
เลขท้าย 3 ตัว980, 543, 294, 099
1 พฤศจิกายน 2543รางวัลที่ 1093182เลขท้าย 2 ตัว90
เลขท้าย 3 ตัว046, 606, 818, 407
16 สิงหาคม 2543รางวัลที่ 1459013เลขท้าย 2 ตัว57
เลขท้าย 3 ตัว087, 378, 155, 120
1 มีนาคม 2543รางวัลที่ 1997833เลขท้าย 2 ตัว63
เลขท้าย 3 ตัว817, 250, 627, 416
16 กุมภาพันธ์ 2543รางวัลที่ 1729816เลขท้าย 2 ตัว91
เลขท้าย 3 ตัว631, 916, 618, 181

เรื่องที่น่าสนใจ
หน้า แรก
เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร
ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม
สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน
เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก