สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2537-2563 เลขดีจำนวนมาก 1

สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2563 สังเกตุได้เลยว่าจะพบเลขดี เลขซ้ำ ได้มาหลายตัวมากแต่ก็คิดว่ามีคนถูกเยอะนะครับ

สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง

16 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1244083เลขท้าย 2 ตัว57
เลขหน้า 3 ตัว220,127เลขท้าย 3 ตัว853,623
1 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1347258เลขท้าย 2 ตัว83
เลขหน้า 3 ตัว362,095เลขท้าย 3 ตัว307,094
16 ตุลาคม 2561
รางวัลที่ 1812564เลขท้าย 2 ตัว15เลขหน้า 3 ตัว255,625เลขท้าย 3 ตัว598,132
1 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1387006เลขท้าย 2 ตัว58เลขหน้า 3 ตัว135,983เลขท้าย 3 ตัว562,795
16 พฤษภาคม 2561
รางวัลที่ 1075629เลขท้าย 2 ตัว20เลขหน้า 3 ตัว357,130เลขท้าย 3 ตัว506,047

สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง

16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1715431เลขท้าย 2 ตัว37
เลขหน้า 3 ตัว115,302เลขท้าย 3 ตัว253,945

2 พฤษภาคม 2561
รางวัลที่ 1248038เลขท้าย 2 ตัว85เลขหน้า 3 ตัว980,527เลขท้าย 3 ตัว225,602
17 มกราคม 2561รางวัลที่ 1203823เลขท้าย 2 ตัว50เลขหน้า 3 ตัว624,799เลขท้าย 3 ตัว236,397
1 พฤศจิกายน 2560รางวัลที่ 1533726เลขท้าย 2 ตัว85เลขหน้า 3 ตัว165,425เลขท้าย 3 ตัว485,036
16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1715431เลขท้าย 2 ตัว37
เลขหน้า 3 ตัว115,302เลขท้าย 3 ตัว253,945
1 มีนาคม 2560รางวัลที่ 1978453เลขท้าย 2 ตัว78
เลขหน้า 3 ตัว560,450 
เลขท้าย 3 ตัว577,052

สถิติหวยออกวันพุธ

1 กุมภาพันธ์ 2560รางวัลที่ 1054672เลขท้าย 2 ตัว42เลขหน้า 3 ตัว066,807เลขท้าย 3 ตัว426,628
16 พฤศจิกายน 2559รางวัลที่ 1858383เลขท้าย 2 ตัว44เลขหน้า 3 ตัว682,040เลขท้าย 3 ตัว570,558
1 มิถุนายน 2559รางวัลที่ 1511825
เลขท้าย 2 ตัว14
เลขหน้า 3 ตัว775, 111
เลขท้าย 3 ตัว937, 880
16 มีนาคม 2559รางวัลที่ 1134918
เลขท้าย 2 ตัว32
เลขหน้า 3 ตัว877, 855
เลขท้าย 3 ตัว973, 004
30 ธันวาคม 2558รางวัลที่ 1008217เลขท้าย 2 ตัว02เลขหน้า 3 ตัว246, 264
เลขท้าย 3 ตัว895, 596
16 กันยายน 2558รางวัลที่ 1743148เลขท้าย 2 ตัว06เลขหน้า 3 ตัว435, 209
เลขท้าย 3 ตัว375, 084
1 กรกฎาคม 2558รางวัลที่ 1759049
เลขท้าย 2 ตัว26
เลขท้าย 3 ตัว081, 565, 567, 814
1 เมษายน 2558รางวัลที่ 1605704เลขท้าย 2 ตัว70
เลขท้าย 3 ตัว557, 558, 861, 962
1 ตุลาคม 2557รางวัลที่ 1375615เลขท้าย 2 ตัว44
เลขท้าย 3 ตัว086, 159, 251, 520
16 กรกฎาคม 2557รางวัลที่ 1468728เลขท้าย 2 ตัว45
เลขท้าย 3 ตัว104, 944, 117, 205
16 เมษายน 2557รางวัลที่ 1153406เลขท้าย 2 ตัว26
เลขท้าย 3 ตัว344, 013, 355, 634
16 ตุลาคม 2556รางวัลที่ 1963289เลขท้าย 2 ตัว60
เลขท้าย 3 ตัว402, 529, 876, 952
16 มกราคม 2556รางวัลที่ 1820981เลขท้าย 2 ตัว08
เลขท้าย 3 ตัว555, 196, 374, 334
1 สิงหาคม 2555รางวัลที่ 1895590เลขท้าย 2 ตัว50
เลขท้าย 3 ตัว820, 599, 796, 745
16 พฤษภาคม 2555รางวัลที่ 1814418เลขท้าย 2 ตัว31
เลขท้าย 3 ตัว504, 309, 902, 101
2 พฤษภาคม 2555รางวัลที่ 1889501เลขท้าย 2 ตัว29
เลขท้าย 3 ตัว589, 597, 426, 468
1 กุมภาพันธ์ 2555รางวัลที่ 1320605เลขท้าย 2 ตัว32
เลขท้าย 3 ตัว749, 426, 498, 598

16 พฤศจิกายน 2554รางวัลที่ 1997777เลขท้าย 2 ตัว57
เลขท้าย 3 ตัว425, 551, 406, 993
1 มิถุนายน 2554รางวัลที่ 1562370เลขท้าย 2 ตัว46
เลขท้าย 3 ตัว656, 346, 801, 556
16 มีนาคม 2554รางวัลที่ 1593331เลขท้าย 2 ตัว96
เลขท้าย 3 ตัว209, 945, 463, 737
16 กุมภาพันธ์ 2554รางวัลที่ 1481746เลขท้าย 2 ตัว27
เลขท้าย 3 ตัว535, 510, 384, 388
1 ธันวาคม 2553รางวัลที่ 1181752เลขท้าย 2 ตัว09
เลขท้าย 3 ตัว664, 470, 474, 086
1 กันยายน 2553รางวัลที่ 1354656เลขท้าย 2 ตัว11
เลขท้าย 3 ตัว784, 570, 656, 096
16 มิถุนายน 2553รางวัลที่ 1500104เลขท้าย 2 ตัว73
เลขท้าย 3 ตัว200, 628, 681, 816

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้า แรก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก