หวยรัฐบาล เล่นไม่ยากเข้าใจความหมายก่อนว่าคืออะไรเล่นยังไง 1

หวยรัฐบาล หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นมีวิธีการเล่นที่ไม่หลากหลายมากแตกต่างจากเหล่าหวยหุ้นที่มีมากมายหลายชนิด และหลายเวลา ตอน1

หวยรัฐบาล คือการ ทายผล ตัวเลขแ บบต่าง ๆให้ ตรงกับ การออก ผล รา งวัล ของ ส ลากกินแ บ่งรัฐ บาล หรือ ลอตเต อรี่ จึงเป็นที่ มาขอ งชื่อ ที่ว่า หวยรัฐบาล ซึ่งใ นห นึ่งเดือน สามารถ แทง หว ย รัฐบา ลไ ด้ แค่ สองร อบ คือ งวดวันที่ 1 และ งวดวันที่ 16 ของทุก เดือน ตามวันที่ ออกผล การอ อกสลาก กินแบ่ง รัฐบาล หรืออาจ จะมีการ เลื่อน การอ อกรา งวัลเป็น ครั้ง คราว เช่น วันที่ 2 ขอ งเดือน

หลักการพื้นฐานการเล่น หวยรัฐบาล

วิธีการเ ล่น หว ยรัฐบ า ล ที่ เป็นที่ นิยมของคนไท ยมีด้วยกัน 7 รูป แบบ โดยสาม ารถแบ่ งเป็น 3 ประเภทดังนี้

1) เล่นหวยรัฐบาล หวยบน มีทั้งหมด 3 แบบ
  • หวย 3 ตัวบน  คือ การแ ทงตัวเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่1 ของส ลากกินแบ่ งรัฐบาลใ นแต่ละงวด ตัวเลขที่จะแทงก็คือ 000-999
  • หวย 3 ตัวโต๊ด คือ คล้ายกันกับ การแทงสามตัวบน คือ การแทงตัวเลข 3 ตัวท้า ยของรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลใ นแต่ละงวด ตัวเ ลขที่จะแท งก็คือ 000-999 แต่สลับ ตำแหน่งตัว เลขที่แทงได้ ไม่จำเป็นต้องแทงให้ถูกตามตำแหน่งที่ออก
  • หวย 2 ตัวบน คือ การแท งตัวเลข 2 ตัวท้าย ของร างวัลที่ 1 ของ ส ลากกินแ บ่งรัฐบาล ใน แต่ละ งวด ตัวเล ขที่สามารถแ ทงก็ คือ 00-99
2) วิธีการเล่น หวยรัฐบาลไทย แบบเลขล่าง มีทั้งหมด 2 รูปแบบ
  • หวย 2 ตัวล่าง คือ การแทงเล ขให้ตรงกับผล รางวัลเลขท้ าย 2 ตัวของส ลากกินแ บ่งรั ฐบาล ตัวเ ลขที่ สามารถแ ทงก็คือ 00-99 ซึ่ง มีการออก ผลราง วัลอยู่ 1 รา งวัล
  • มีต่อ ตอน 2 จ้า

ไปต่อกันที่ตอนที่ 2 นะครับ

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

หวย เด็ด ๆงวด16/11/63

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง

แทงขั้ นต่ำ 1 บ าท เท่านั้ น จ่าย สูงสุด ตอ นนี้ บาทละ 900