เลขเด็ดงานกฐิน วัดดังย่าน นครปฐม ชื่อเสียงโด่งดังไร้ข้อกังขา

เลขเด็ดงานกฐิน ครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปดูงานกฐินที่ได้รับการเคารพและมีคนไปกราบไหว้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีผู้คนไปขอ เลขเด็ดงานกฐิน กันเยอะ

////สามาร ถซื้อ เลขดัง หวยออนไลน์ได้ที่ นี่นะ ครับ เว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณภา พเว็ บหวย ที่ดีที่ สุด////

โดยเมื่อ ไม่นา นนี้นัก ผู้สื่อข่าว ได้ทำ การรา ยงานว่า ที่ วัด สว่างอารมณ์ ต. ขุนแก้ว อ. นครชัยศรี งานใหญ่กฐินสามัคคีวัดสว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา มีงา นทอดกฐิ นสามัค คีในปีนี้ มีนางมาลี บางบอน นักธุรกิจใน กทม. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ถวายพุ่มกฐิน จำนวน 1 ล้านบาท และยังมี ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ

พร้อมคณะไ ด้จัดพุ่มกฐินมาร่วมทอดด้วย 50,000 บาท และชาวบ้าน อ.นครชัยศรี ร่วมจัดพุ่มกฐินมาร่วม ทอดด้วยโดยตั้งแต่เ ช้ามีการแห่พุ่มกฐิน

โดยมีเสีย งกลองยาวแ ละวงดีดพิณ แห่องค์ก ฐินมายังวัดเ สียงดังกระหึ่ มไปทั่ว เป็นทางย าวมีพุ่มกฐิน ร่วม 100 พุ่ม มาประกอบ พิธีที่ศาลาก ารเปรียญ

จนเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากเสร็จ สิ้นพิธีทอดกฐินแล้ว อาจา รย์แป๊ะได้ประ กาศ ว่ าจะมีการโ ปรยทาน เงิน 500,000 บาท ให้กับสา ธุชนที่เ ดินทางม าร่วมในพิธี

โดยนางมาลี บางบอน ได้ถวายเงินอีก 50,000 บาท เพื่อให้โปรย ทานแจกให้กับสา ธุชนที่มาวัด ทำให้ชาวบ้านที่ ทราบข่าวต่า งมารอรับการโปรย ทานกันอย่างเ นืองแน่นกว่า 3,000 คน ซึ่งมารอกันตั้งแต่เช้าจนบ่าย

โดยทางเ ทศบ าลเมืองขุนแก้ว ได้นำ รถกระเช้ ามาเต รียมเ พื่อให้อาจ ารย์แป๊ ะ ขึ้นกระเ ช้าโปรย ทาน ซึ่งมีธนบัตรที่เตรียมไว้ตั้งแต่ 1,000, 500, 100, 50, 20 บาท ใส่ในถัง น้ำขนาดใหญ่ ขึ้นโปรยทานต ามค วามประสงค์ ของเจ้าภาพ

ในระหว่างการโปรยทานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาส าสมัครเทศ บาลกว่า 20 นายต้อง คอยดูเพรา ะกลัวว่าจะมี มิจฉาชีพมาก่อเ หตุล้วง กระเป๋า เพราะ มีประชา ชนมากยื้ อแย่ง กัน

อาจาร ย์แป๊ะ แจกหมด ชาวบ้า นถึงกับดีใจบ างรายได้ ธนบัตรฉ บับล ะพันกลับ บ้าน

นอก จากชาวบ้ านที่มา รอรับการ โปรย ทานแล้ว ยังมีบร รดานัก เสี่ยงโช คยังรอท างวัดประ กาศย อดกฐินที่ท อดใน วันนี้เพื่ อนำไปเสี่ย งโชค

จนกระ ทั่ง 16.00 น.ทางวัด ได้ประกา ศยอดกฐิ นสามัค คีในค รั้งนี้ ได้ จำนวน 1,978,513 บาท

ทันทีที่ ประก าศยอด กฐิน เลขตาม แผงลอต เตอรี่ ไม่ว่าจะเ ป็นเลข 513, 978, 917 ถูกกว้าน ซื้อหมด ทุกแผง ในพริบ ตา

////สามาร ถซื้อ เลขดัง หวยออนไลน์ได้ที่ นี่นะ ครับ เว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณภา พเว็ บหวย ที่ดีที่ สุด////

ทาง ด้าน นาย สมประสงค์ มาศพร อายุ 45 ปี ชาวบ้าน ต. รั้วใหญ่ จ. สุพรรณบุรี

หนึ่งในผู้ ที่เฝ้าติดตาม เลขยอด กฐิน เผยว่า ตนหา ซื้อได้เพียง แค่อย่าง ละ 2 ใบเท่า นั้น เพราะเมื่อปี ที่ผ่านมา ก็เคยมาร่วม ในงานทอด กฐินที่วัดนี้

นำยอดกฐิน ไปซื้อ ลอตเตอรี่ ก็ถูกตรงๆ มาแล้ว ครั้งนี้ ก็เล ยมาเ ฝ้าดู ยอ ดกฐิน หวังเหม าเล ขเห มือนกัน

แต่ไ ด้แค่อย่ างละ 2 ใบเท่ านั้น กลั บไปจะไ ปหาซื้อลอ ตเตอรี่ที่สุ พร รณ ฯอีก เพราะ ยอ ด กฐิน ขอ งวัด นี้แม่ นมาก

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

หวยใต้ดิน คืออะไร

จุ ด โ ช ค ล า ภเงินทองที่เข้ามาหา

ใ ส่ แ ห ว น ใ ห้รวย ใส่ยังไง

สถิติหวยออกประจำวันจันทร์นี้

พี่ไข่วัดเจดีย์

ต้ น ไ ม้ เ ส ริ ม โ ชคของคนต่างประเทศบ้าง

ถูกหวยรางวัลที่ 1

ประวัติความเชื่อแม่นางกวัก

หวยเด็ด เจ้าแม่มาเอง