ไอ้ไข่ 3 นครวัด คืออะไรเหตุการณ์เป็นยังไงกับครั้งนี้ ดาราตลก มาขอหวย

โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ดาราตลก ได้เดินทางมาขอพรกับ ไอ้ไข่ 3 นครวัด วัดสว่างอารมณ์ พร้อมบอกว่า “เลขเด็ด”คืออะไร ให้คอหวยลุ้นโชคงวด 16/11/63


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2563 ผู้สื่อ ข่าวราย งานว่า ที่วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ศิล ปินต ลกชื่ อดัง เดินท างมากรา บไ หว้ขอพร ไอ้ไข่ 3 นครวัด และ กุ มารทองน้อง เก้าเ ลิฟเลิฟ กับ ครอบครัว โดยเมื่อสาธุช นเห็น ต่างตื่ นเต้นมา ขอถ่ายรูป เป็นที่ระลึก กันอ ย่างมาก

ทั้งนี้ หลังจากจุดธูปกราบไหว้ขอพรแล้วได้เข้าไปกระซิบข้างหู กุมารทองน้อง เก้าเลิฟเลิฟ ก่อนที่จะเข้าพบ พระครูยติธรรมานุ ยุต หรืออาจา รย์แป๊ะ เจ้ าอาวาสวัด ให้ปะพรม น้ำมนต์ใ ห้เพื่อเป็นสิริมงคล พ ร้อมกันนี้อาจา รย์แป๊ะยัง ได้มอบรูปหล่ อไอ้ไข่สา ม นคร ชื่อดังของวัด และรูปห ล่อกุมารทอง น้องเก้าเลิฟ เลิฟ หน้าตัก 7 นิ้ว เพื่อให้ไปบูชาที่บ้า นเป็นสิริมงคลด้วย

ดาราตลกมาขอหวย | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว
ดาราตลกมาขอหวย

ทางด้านช าวบ้านที่ม าเฝ้าดู ต่าง อยาก ขอดูหมายเลขโค้ดที่ วัดตอก ไว้ที่ฐานทั้ง 2 องค์ จน โป๊งเ หน่ง เชิญยิ้ม ต้องนำมาถือแ ล้วให้ชาวบ้ านได้ดู ซึ่งเล ขใต้ฐ านของ ไอ้ไข่สา มนคร คือเลข 54 ส่วน เลขใต้ฐานข องน้องเก้า กุมารเ ลิฟเลิฟ เป็

นเลข 22 ต่าง นำเอาโ ทรศัพท์มาถ่ ายภาพไว้ แล้วไปหาซื้ อเลข เด็ดตามแผ งลอตเต อรี่ภายในวัด

ก่อนเดินทางกลับ โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม เผยว่า นานๆ ทีจะได้มาก ราบไห ว้ขอพรหล วงพ่อ แป๊ะ หาก ผ่านม าก็จะ มาก ราบไหว้เพราะศรัทธา และที่แ น่นอนที่ สุดต้องมาขอพ รขอโ ชคล าภกับ สิ่งศัก ดิ์ สิทธิ์ภายใ นวัด ด้วย เพราะ ตนเ องมีโช คลาภทางด้านเสี่ยงโชค ปกติแล้วจะไปที่อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ

อย่างไรก็ตาม หมาย เลขใต้ฐา นที่ต อกโค้ดนั้น เป็นเลขที่อยู่ในดวงใจ ซึ่งตรง กับที่ได้มาใน งวดนี้ อยู่แล้ว หากถูกก็จะชวนครอบครัวมาแก้บนใหญ่ให้ด้วย งวดนี้จะหาซื้อเลข 54 และ 22 ไว้สัก 100 ใบ ก่ อ น เ ดิ นท า งก ลับ เล ย

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

หวยใต้ดิน คืออะไร

จุ ด โ ช ค ล า ภเงินทองที่เข้ามาหา

ใ ส่ แ ห ว น ใ ห้รวย ใส่ยังไง

สถิติหวยออกประจำวันจันทร์นี้

พี่ไข่วัดเจดีย์

ต้ น ไ ม้ เ ส ริ ม โ ชคของคนต่างประเทศบ้าง

ถูกหวยรางวัลที่ 1

ประวัติความเชื่อแม่นางกวัก

หวยเด็ด เจ้าแม่มาเอง