การที่ ชาวบ้านแห่ไป แก้บนแม่แก้วเรือนทอง ทำไมกันเกิดอะไรขึ้น

การแก้บน เพื่อตอ บแทน แก่ความเชื่อ ของเราที่ มอบพลังหรื อมอบโ ชคลาภ เงินทอง ต่างๆใ ห้เป็นเรื่อง ปกติในไ ทย และเรา พาไปดูการ แก้บนแม่แก้วเรือนทอง ที่ จ.อ่างทอง

โดยเมื่อไม่กี่วันนี้ ได้มีการ รายงานมาจ ากผู้สื่อข่าวแห่ งนึงว่า ณ ที่บริเวณสว นป่าบ้านเสาร์ 5 เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

โดย นายบุญญฤทธิ์ จันทร์น่วม อายุ 23 ปี พร้อมกั บเหล่าเพื่ อนฝูงที่ร่วมกัน ซื้อและถูก ได้ร่วมบวงส รวงแก้บนก ลองยาว แม่แก้วเรือ นทอง กัน

หลั งจากที่ ทุกๆคน ได้ส่องขัน น้ำมนต์แล้วนำ ไปซื้อ สลากกิน แบ่งรัฐบาล แล้วไม่รู้ อีท่าไหน ดั๊นนน ถูกเลขหน้า 3 ตัวและ เลขท้าย 2 ตัว จำนว นหลา ยสิบใบ

จึงได้คิดไ ปว่าจ้างกลอง ยาวมาทำการ แห่ ตี แก้บนแม่แก้วเรือนทอง พร้อมจุดประทัด ถวายที่ เรื อ น กุ ม า รเ พชรพลอย

ส่องหาตัวเลข ปลายประทัด 868 และ 96 เพื่อไปเสี่ยงดวง กันต่ ออีกครั้งเพราะเชื่อในคว ามศรัทธา

หนุ่มวัย 23 ปีพร้ อมเพื่ อนดวงเฮง จ้างขบวน กลางยาว แห่ แก้บนแม่แก้วเรือนทอง ตะเคียน ทอง เข้าในห้ องแอร์ ไม่พลาดลุ้น “เลขเด็ด” ปลายประทัด เ รื อ น กุ มารเ พชรพล อยไปเสี่ยงดวง อีกรอบนึง เชื่อไม่คลาย

ผู้โชคดี https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์"

สำหรับ ลักษณะ แม่แก้วเรือนทอง เป็นต้นตะเ คียน ขนาดใหญ่ สีดำมันวาว ตลอดต้น จรดปลาย ชาวบ้านนำ แผ่นทองมาปิด โดยรอบท่อ นตะเคียน สีเหลือง ทองอร่าม โดยนาย อเนก เสือโพธิ์ นายกองค์ การบริหาร ส่วนตำบล (นายก อบต.) สาวร้องไห้

ขุดพบที่บริเวณบ่อทรายนำเฮง ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอ วิเศษชัยชาญ เมื่อ เดือน สิงหาคม 2560 ขนาดความใหญ่ของลำต้น ประมาณ 1.75 เมตร ความยาว 12.50 เมตร อายุ 100 ปี วันที่ทำการขุดพบได้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนัก

–สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด–

ประทัด https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์"

หลังจา กพบต้ นตะเคี ยนและนำ ขึ้นมา ฝนไ ด้หยุด ตกทันทีอย่ างน่า อัศจรรย์ และ ได้ทำก ารบวงส รวงอัญเชิ ญต้นตะ เคียนมาไว้ที่ สวนป่า เสาร์ 5

แห่ตีกลอง https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์"

โดยวันที่ อัญเชิญ และ เ คลื่อน ย้ายไ ด้เกิดท้อ งฟ้ามืดครึ้มมีฝนต กพรำๆ คล้าย การ ประพรม น้ำมนต์

เหตุการณ์ได้เกิ ดขึ้นคล้ายกั บวันที่ขุดพ บตะเคียน ซึ่งเป็นที่น่ าอัศจรรย์ แก่ผู้ร่วม งานเป็น ยิ่งนัก หลังจากนั้ นก็มีผู้คน หลั่งไหลเข้ ามากราบไหว้ ข อพร กันอย่ างคึกคั กมากมาย

และ ได้มีผู้ค นที่บน บานศาล กล่าวป ระสบ ความสำ เร็จทั้ง ทางด้ านก ารงาน และ ด้านโชคลาภ ได้ร่วม กันสร้างเรือน กระจก ให้กับ แม่ แก้วเรื อนทอง

และ ได้ร่ว มกัน หล่อรูป เหมื อน แม่แก้ว เรือ นทอง สวย งามเ ท่าคนจ ริงโด ยใช้ทองเห ลืองหล่อ น้ำห นักกว่า 300 กิโ ลกรัม เป็นรูป หล่อ หญิ งสา วสวยงาม ตั้งไว้บริ เวณ หน้าขัน น้ำมน ต์ ร่วมกับแม่พ วงทอง แล ะ แม่ สำเภาทอง.

–สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด–

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

จุดโชคลาภเงินทองที่เข้ามาหา

สถิติหวยออกประจำวันจันทร์นี้

ต้นไม้เสริมโชคของคนต่างประเทศบ้าง

หวยเด็ด เจ้าแม่มาเอง

ถูกหวยรางวัลที่ 1

พี่ไข่วัดเจดีย์

ประวัติความเชื่อแม่นางกวัก

ใส่แหวนให้รวย ใส่ยังไง

หวยใต้ดิน คืออะไร