ขอเลขเกาะคำชะโนด กันอื้อซ่า ชาวบ้านแห่กันไปหวังรวยสักที

มีผู้ไปกราบไหว้ ขอเลขเกาะคำชะโนด กันมากหน้าหลายตาในครั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดและมีผู้สนใจในช่วงโควิด19 ระบายอย่างมาก

เมื่อวานนี้ เมื่อเวลา 12.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนด วังนาคินทร์ดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ขอเลขเกาะคำชะโนด

สถานที่ คือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 12 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ว่า วันนี้ตรงกับวันสำคัญ และยังเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พ่อปู่แม่ย่ามากหน้าหลายตาจนตกใจกว่าทุกๆวัน

โ ด ย ว่ า

หลังจากนักท่องเที่ยวไหว้ขอพรขอโชคลาภทั้งสามจุด คือ หน้าศาลพ่อปู่แม่ย่า, ต้นมะเดื่อยักษ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จุดที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาตัวเลขในวันสำคัญ ก็แน่นมากตั้งแต่ที่จุดตั้งโต๊ะบวงสรวงขอโชคลาภและแก้บน ณ บริเวณลานบวงสรวง ซึ่งมีพ่อจ้ำเป็นผู้นำพิธี ในครั้งนี้

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ กำนันตำบลบ้านม่วง หนึ่งในกรรมการบริหารคำชะโนด กล่าวว่า ตามประกาศของจังหวัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทางคณะกรรมจะคัดแยกนักท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดลงทะเบียนชื่อแยกออกจากจังหวัดอื่นๆ สามารถเข้าไหว้พ่อปู่แม่ย่าได้แต่ต้องเข้าเป็นกลุ่มจังหวัด

บ า ง โ ต๊ ะ ก็ มี ก า ร ทำ ขั น น้ำ ม น ต์

บ า ง ค น ส่ อ ง เ ห็ น น้ำ ต า เ ที ย น เ ห็ นเ ป็ น เ ล ข 5 ต ร ง กั บ วั น สำ คั ญ อี ก ด้ ว ย บ า ง ค น เ ห็ น เ ป็ น 59,95,57,75

ที่ สำ คั ญ ข อ ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เที่ยวมาที่เกาะคำชะโนดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือให้บ่อยเพื่อความปลอดภัย

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ห ว ย อ อ ก ย้ อ น ห ลั ง วั น อั ง ค า ร

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม

สู ต ร ห ว ย ข อ ง เ ห ล่ า เ ซี ย น

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร