นิมนต์ ไอ้ไข่ มาอยู่ วัดคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา ดวงเฮงลั่น เชื่อจริง

นักร้องเพลงลูกทุ่งรุดไหว้ ไอ้ไข่ วัดคลองสอง ต.แปลงยาว หลังนำรูปปั้น ไอ้ไข่มาถวายแล้วเฮง ด้านคอหวยไม่มีพลาด แอบขอเลขเด็ด ลุ้นงวด 1 ธ.ค.63

เมื่อวานนี้ วันที่ 26 พ.ย. ได้มีการรายงานจากผู้สื่อข่าว รายงานถึงบรรยากาศภายใน วัดคลองสอง หมู่ 12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ซึ่งทางทีมข่าวพบว่า มีชาวบ้านที่เดินทางมากราบไหว้ เรื่องโชคลาภกับ ไอ้ไข่ วัดคลองสอง 

รวมไปถึง “สดใส รุ่งโพธิ์ทอง” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ที่เดินทางมาไหว้ไอ้ไข่วัดคลองสองเพื่อขอพร ขอโชคลาภ หลังเป็นผู้ที่ผู้นำรูปปั้นจำลองไอ้ไข่มาถวาย เพื่อให้คนที่มีความศรัทธาไปกราบไหว้ขอโชคลาภโดยไม่ต้องเดินทางไกล

ห ลั ง จ า ก เ ส ร็ จ พิ ธี ก็ มี ง า น เ ข้ า ม า เ ย อ ะ ม า ก จ น ต ก ใ จ

พ ร้ อ ม ด้ ว ย ก า ร ที่ มี โ ช ค ล า ภ เ ข้ า ม า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง วั นนี้ จึ ง ไ ด้ แ ว ะ ม า ที่ วั ด

เพื่อไหว้ไอ้ไข่อีกครั้ง พร้อมสนทนาพูดคุยธรรม กับ พระพิษณุ เทธัมโม (พระอ้วน) ซึ่งเป็น เจ้าอาวาสวัดคลองสอง ในเรื่องการบูรณะวัด

โดยช่วงที่ผ่านมาไอ้ไข่ดังมาก จึงมีคนมาทั้งวัน ประชาชนเดินทางมาขอเลขเด็ดกับไอ้ไข่ ซึ่งจะเน้นการจุดธูปของเลขเด็ด เช่น เลข 177, 171, 179 แล้วแต่คนมอง

บางคนธูปหมดแล้วเลขก็ยังไม่แน่ใจก็เลยต้องเดินไปดูเลขที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที เผื่อโชคดีในงวดนี้ แม้จะไม่มีเลขที่ตรงกับธูปก็เอาเลขใกล้เคียง หรือเลขที่สลับตำแหน่งเพื่อหวังให้ถูกรางวัล เช่นเดียวกับที่ผ่านมา

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ห ว ย มี กี่ แ บ บ ห ร อ

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แม่ ลู ก ไม่ เชื่ อ ต้ อ ง เ ชื่ อ

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

สลาก ออม สิ นคือ อะไร