ป้าแดงสุดจัด ถูก หวย จน เบื่ อ คิ ด ดู๊ 300งวด แอดมินอยากถูกบ้างงงงงฮือ

ป้าแดงสุดจัด ถูกหวย300งวดจนเบื่อ ให้โชคแฟนๆถูกอื้อ แห่ตามหาตัวกันให้ควัก ชาวบ้านขอบคุณยกใหญ่และแห่ขอเลขงวดต่อไปกันตรึม!!! สงสัยต้องแอบตามด้วยครับ คิคิคิ

ป้าแดงสุดจัด หรือ ป้าแด ง ธน วรร ณ ได้ นำความ เฮงแ บบอื้ อซ่ามา ให้ชม ป้าแก ถูกหวย มาแล้ว 300 กว่า งวด เลยนำมาให้ ชมใน รายการตี สิบเดย์ พร้อม ทั้งห ยิบลอต เตอรี่กล างรายการวั ดดวง

งวดวันที่ 16 พ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยหลัง ผลส ลากกินแบ่งรั ฐบาล ออกมา แฟนหว ย เข้าไป ขอบคุณ ป้าแดง กัน รัวๆ ซื้อ ตาม ป้า แดง ได้ โ ชค ไปด้วย

แถมยังตามหา ตัว ป้าแด ง กันจ้าละหวั่น ว่าป้าแดง เล่นเฟซบุ๊กเ ล่นโซเชียล อะไรมั้ย จะไปติดตาม พร้อม ทั้งถามว่างวดหน้าจะมา ออกรายการ

อีกหรือไม่ อยากให้ ป้าแดง มาอีก ทุกงวดกันเ ลยทีเดีย ว

พ ร้ อ ม โ พ ส บ อ ก แ ล ะ ข อ บ คุ ณ ป้าแ ด ง กั น จ้ า ล ะ ห วั่ น อึ้ ง ทึ่ ง จ ริ งๆ ค รั บ เ ช่ น

“ป้าเเดงสุดจัด” ,

“ป้าแดงให้โชค” ,

“ตามป้าแดงเอฟซีเลย” ,

“จะติดตามป้าแดงได้จากไหนคะ อยากติดตามจังเลยค่ะ” ,

“งวดหน้าขออีกนะคะ” ,

“ป้าแดงงงงให้เลขถูกอีกแล้ววววว หนูตาม หนูถูกกกก” ,

“ขอบคุณป้าแดงมากๆๆจ้าได้จ่ายรถเกี่ยวข้าวพอดีเลย” ,

“ถูกจร้า ถูกหวยจากรายการนี้งวดนี้เป็นรอบที่2” เป็นต้น

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้าแรก

สูต รหวย ของเหล่ าเซีย น

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

สลาก ออม สิ นคือ อะไร

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

ประเภท การ แท งห วย ออน ไลน์ ที่คน นิย ม

ต้ น ต ะเ คี ย น 3 พ่ อ แ ม่ ลูก ไม่ เชื่ อ ต้อ งเชื่อ