พญาเต่างอยศักดิ์สิทธิ์ เปิดปี2564ด้วย ความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ตอน2

พญาเต่างอยศักดิ์สิทธิ์ มีการผ่อนปรนให้เปิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ปีที่ผ่านมา ผู้คนจึงเริ่มแห่แหนกันไปอีกจำนวนมากพอสมควรอีกครั้งหลังซบเซา

การบูชาต้องใช้วิชาศรัทธาตั้งมั่น บูชา พญาเต่างอยศักดิ์สิทธิ์

ข อ พ ร ที่ เ จ้ า ต้ อ งก า ร หรือ ให้ค้าขายดี มีโชคลาภ
จุดธูป 3 ดอก ท่องนะโม 3 จบ

อิ มั ง พั น เ ต พุทธ กัสสโป
เถโล มัยหัง พุทธัง ป ร ะ สิ ท ธิ เ ม
ธัมมัง ประสิทธิเม ยะเตมัยหัง
พุ ท ธั ง ปู เ ช มิ ( ก ล่ า ว 3 จ บ)

เหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราอยากให้เปิดปี 2564 ด้วยการอ่านอะไรดีๆอีกซักครั้งก่อนหมดวัน

โดยเมื่อ 31 พฤษภาคม2563 ที่ผ่านมานี้มีชาวบ้านมาแก้บนตามคำบนบานไว้ ซึ่งได้มาบนไว้ขอให้การงานที่ทำประสบผลสำเร็จ ซึ่งก็สำเร็จดังใจหวัง จึงได้มาแก้บนด้วยการตั้งโรงทานขึ้น

และร่วมถวายเงินเพื่อสมทบการก่อสร้างสะพานบุญข้ามลำน้ำพุง ไปยังวัดพระธาตุเต่างอยหรือวัดศิริมังคละเต่างอย จำนวน 5,000 บาทนอกจากนี้ ยังคงรำแก้บนด้วยเพลงเต่างอยรอคอยอ้าย ของนักร้องสาวเสียงพิณ จินตหรา พูนลาภ ร่วมกับชาวบ้าน นับสิบคนซึ่งชาวบ้านที่มารำก็เผื่อว่าจะโชคดีในวันที่ 1 มิถุนายน

ในขณะที่แผงขายล็อตเตอรี่ที่เมื่อก่อนมีเป็นร้อยแผง กลับเหลือเพียงไม่ถึง 30 แผง คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ผ่านพ้นไป สอบถามแม่ค้าขายอาหารก็บอกว่าพออยู่ได้

จากการสอบถามมาแล้วกับทางด้านของ พ่อค้าแม่ค้า ระแวกนั้น

พ่อค้าขายล็อตเตอรี่ และขายไม้กวาด ของที่ระลึกต่างๆ ทราบนาม นายสมบัติ เภาโพธิ์ อายุ 42 ปี บอกว่างดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แมวของตนชื่อแตแม อายุ 6 ปี ซึ่งมาขายล็อตเตอรี่กับตนทุกวัน โดยนอนทับแผงล็อตเตอรี่ไว้ สร้างความสนใจแก่ผู้ผ่านไปมา บอกว่า

งวดที่แล้วแตแม(แมว) ได้ใช้ปากคาบล็อตเตอรี่มาเป็นเลขท้าย 22 ตนจึงเก็บเอาไว้ 13 ใบ ในจำนวนนี้ ตนยังถูกเลขหน้าอีก 4 ใบ แมวแตแมเคยทำในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้ที่เล็งไว้ก็มี 2-3 ตัวตามที่เห็นในภาพ

หากถูกอีกก็คงจะได้เป็นค่าปลาทู ค่าจ้างดำนา อย่างไรก็ตามเลขที่คาดว่าจะออกในงวดนี้ ตนเก็บไว้หมดแล้ว ถ้าจะซื้อก็ต้องไปหาซื้อกับพ่อค้ารายอื่น

สำหรับตนไม่มีครอบครัว เลี้ยงแมวไว้ 29 ตัว เลี้ยงสุนัขอีก 6 ตัว ซึ่งแต่ละเดือนค่าอาหาร ค่าวัคซีนก็ไม่น้อย.

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล

แต่หากใครอยากจะลองไปขอพรขอโชคขอลาภจากพญาเ ต่ า ง อ ย ดู ก็ ไ ม่ เ สี ย ห า ย

หรือใครอยากจะไปชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของรูปปั้นพญาเต่างอยก็ ส า ม า ร ถ ไ ป เ ที่ ย ว ช ม ไ ด้ เ ช่ น กั น

ป อ ล อ ป อล อ . อ่ า น ก่ อ น จ้าๆ

เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ หวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย ได้เลยครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ห ว ย อ อ น ไ ล น์ เ ล่ น ใ ห้ เ สี ย น้ อ ย ที่ สุ ด

ห ว ย ยุ ค ให ม่

ต้ น ต ะ เ คี ย น

ห ว ย ขู ด คื อ อ ะ ไ ร รู้ มั้ ย ล่ ะ จ้ ะ

สลาก ออม สิ นคืออะไรมาศึกษาพร้อมกันมั้ยล่ะ

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร