หญิงสาววัย 39 ปี หนีโควิด-19 ถูกหวยรางวัลที่ 1 ความฝันบอกเลข

หญิงสาววัย 39 ปี หนีโควิด-19 จากภูเก็ต กลับมาจ.บุรีรัมย์ ฝันเห็นตาที่เสียไปแล้วอายุ 94 ปี ก่อนเฮลั่น ถูกหวยรางวัลที่ 1

ได้มีการรายงานเข้ามาจากผู้สื่อข่าวว่า เมื่อตอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีชาวบ้าน ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จึงเดินทางไปตรวจสอบ ที่บ้านหนองไผ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก 

พบมีเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีกับ นางบุษบากร เสมารัมย์ อายุ 39 ปี ชาวบ้าน ม.5 บ้านหนองไผ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก มากมาย

นางบุษบากร เสมารัมย์ สาวผู้โชคดี ถูกหวยรางวัลที่ 1

โดย นางบุษบากร ได้นำลอตเตอรี่หมายเลข 100994 จำนวน 1 มูลค่า 6 ล้านบาท มาให้ดู

พร้ อ ม เ ล่ า ว่า ก่อนหน้านี้ตนทำงานที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากเกิดโรคโควิด-19 ระบาด ไม่มีงานทำเลย

จึ ง เ ดิ น ท า ง ก ลั บ บ้ า น ที่ บุ รี รั ม ย์ ย อ ม รั บ ว่ า ไ ม่ มี เ งิ น ใ ช้ ห า ง า น รั บ จ้ า ง ไ ป วั น ๆ ใน ต อ น นี้

เมื่อวันก่อนตนไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าในตัว อ.สตึก เห็นคนขายลอตเตอรี่มาขาย จึงขอซื้อเลขท้าย 94 ทั้งๆ ที่ไม่ชอบ แต่จำเป็นต้องเลือก เพราะฝันเห็นตาที่เสียไปแล้ว อายุได้ 94 ปี

ที่ผ่านมายอมรับว่าเห็นคนถูกลอตเตอรี่ที่จังหวัดอื่น ได้แต่เอาความโชคดีของคนอื่นไปแชร์เฟชบุ๊ก ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงตัวเอง

ก่อนหน้านี้ได้เตรียมจะไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตคืน ตอนนี้ยกเลิกความคิดแล้วจะมาตั้งหลักที่บ้านเกิด ดี กว่า แ ต่

จ ะ ไ ป เ ยี่ ย ม เ พื่ อ น

เว็ปหวย เว็ปหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไล ซิ้อหวยไทย หวยหุ้น ได้มากมายมาให้แล้วครับที่ TOOKHUAY

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ าแร ก

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

เขี้ยวพญานาค ขอได้ไหว้ถึง โอ้โห

มารู้จัก “หวยอ อนไลน์” หวยแนวใ หม่ตามโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันในยุคสมัย 4.0