อาตี๋สำเภาทอง ให้โชค ชาวบ้านนำทองคำแท้มาถวายให้เพื่อแก้บนตามคำพูด

หลายท่านอาจจะังไม่ค่อยรู้จักกับ อาตี๋สำเภาทอง กันสักเท่าไหร่ แต่ในบรรดาผู้รู้จักก็เป็นที่ศรัทธามากมายเลยทีเดียว และจะพาไปดูเหตุการณ์ให้โชคกัน

หอบทองมาแก้บน -https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์

ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังวัดใหม่สี่หมื่น พบกับครอบครัวของนายสุนทร กิตติจินดาวงศ์ อายุ 78 ปี เป็นชาวอัมพวา จ.สมุทรสงคราม อดีตเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในยุค 90 สวนอาหารนัดพบ เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ก่อนจะปิดกิจการลงกลับมาอยู่บ้านด้วยอายุที่มากขึ้น ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อนำ “สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 2 บาท มูลค่า 58,000 บาท จำนวน 1 เส้น มาถวายต่อเทพเจ้า “อาตี๋ สำเภ าท อ ง” พ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน เพื่อเป็นการแก้บนตามความเชื่อ

นายสุนทร เปิดเผย ว่า ต น ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ม า ก ร า บ ไ ห ว้ เ ท พ เ จ้ า ” อาตี๋สำเภาทอง” เพราะได้เห็นข่าวจากทีวี และเกิดความศรัทธา จึงได้ชวน ญาติเดินท างตามหา ว่า อาตี๋สำเภ าทองที่ตั้งอ ยู่ในวัด ใหม่สี่ หมื่น นั้นอยู่ ที่ได จึงได้มา พบว่าอยู่ใน ตำบลสี่หมื่น ที่อำเภอ ดำเนินสะดวก และ อยู่ในสวนหาก ไม่ใช่คนในพื้นที่ ก็จะไม่ทราบ เพราะตนเองขับรถหา อยู่หลายรอบจนมาพบ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา จากนั้นได้ เดินทา งมากราบไหว้แ ละไ ด้บนบ านสานกล่าวต่อเทพเจ้า “อาตี๋สำเภาทอง” ไว้ว่าขอให้มี โชคถูกราง วัลใหญ่ หากถูกรางวัล จะนำทองคำหนัก 2 บาทมาถวาย ปรากฏว่า ได้นำเลขที่ได้จากการเขย่าเซียมซีนำไปซื้ อสลากกิน แบ่งรั ฐบาล ปราก ฏถูก รางวัลที่ 4 จำนวน 15 ใบ แล ะรางวัลอื่นอีก รวมมูลค่ากว่า 659,000 บาท จึงได้นำทองคำมาถวายตามคำพูดที่ว่าไว้ ซึ่งต นเองนั้ นถือว่า เป็นเรื่อ งที่น่าเ หลือเชื่อ เห็นจากข่ าวที่ ออก ท างทีวี ว่ามีผู้ที่เดิ นทา งม าก ราบไว้แล ะ มี โชคดวง เฮง นำทองคำมาถ วาย ตนจึงได้เดินท า งมา ขอโ ชคล าภจา กอ าตี๋แ ละบ น ถวา ย ทอ งคำดังกล่าว

ด้านพระปลัดญาณเดช จันทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น กล่าวว่า หลังจากที่มีโยมนำทองส ร้อยคอทอง คำมาถวายให้ เทพเ จ้าอาตี๋ สำเภาทอง ตาม ความเชื่อและ ความศรัทธา ซึ่ง เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคล ซึ่งอาตมา ก็ไม่สามารถห้ามได้ ทั้งนี้ทาง กรรมการวัดก็จะ เก็บรักษาทองคำนี้ ไว้ก่อนเป็น การชั่วคราว หลังจากนี้ จะได้จัดสร้าง ตู้กระจกขนาดใหญ่ มาเพื่อ ครอบองค์ เทพเจ้า “อาตี๋สำเภาทอง” เอาไว้ เนื่องจากขณะนี้มีชา วบ้านผู้มีจิตร ศรัทธานำ ทองคำมา ถวายให้จำนวนหลายบาทแล้ว โดยเฉพาะที่ติดหน้าผากก็เป็นทองคำแท้ 96.5% หนัก 1 บาท พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อป้องกันมิจฉา ชีพที่ จะเข้ามา โจรก รรม และ ดูแลควา มปลอด ภัยเอาไว้ ส่วนทอง คำชุดไ หนที่ญาติโ ยมนำมาถ วายให้ อาตี๋สำเ ภาท อง แล้ว ประสงค์ใ ห้ทางวัดเป ลี่ยนเป็ นเงินปัจจัย ก็จะนำม าเป็นปัจจั ยบำรุงวัด และดู แลเด็ก วัดที่รับ อุปการะ เอาไว้กว่า 90 คนต่อ ไป

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

หวยใต้ดิน คืออะไร

จุ ด โ ช ค ล า ภเงินทองที่เข้ามาหา

ใ ส่ แ ห ว น ใ ห้รวย ใส่ยังไง

สถิติหวยออกประจำวันจันทร์นี้

พี่ไข่วัดเจดีย์

ต้ น ไ ม้ เ ส ริ ม โ ชคของคนต่างประเทศบ้าง

ถูกหวยรางวัลที่ 1

ประวัติความเชื่อแม่นางกวัก

หวยเด็ด เจ้าแม่มาเอง