ตอน2 ราศีที่จะเฮง ราศีนักษัตรทั้ง12ราศีที่เราทุกคนล้วนมีติดตัวอยู่แล้ว1 ประเภท

นักษัตรทั้ง12ราษีนั้นมีสิ่งติดตนมาแต่กำเนิดที่แตกต่างกันไม่แม้แค่ราษีแต่แตกต่างกันไปถึงดวงชะตาดด้วยและ ราศีที่จะเฮง ต้องปลูกต้นไม้อะไรกัน

ราศีที่จะเฮง ได้ในปีวัวปีนี้ไม่ว่ายังไงก็ควรศึกษาไว้ให้ละเอียดนะครับ

ต่ อ จ า ก ต อ น ที่ 1 ที่เราเสนอไป

ราศีกุมภ์

เฟื้องฟ้า หรือ บอนไซ ไว้บริเวณสวนหน้าบ้าน โรงงาน หรือ ร้านค้าของตน เพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิดความมั่นคั่ง รุ่งเรือง และมีชีวิตที่ยืนยาว 

เข็ม เพื่อเ ส ริ ม พ ลั ง ค ว า ม ฉ ล า ด เฉียบแหลมของผู้เกิดราศีกุมภ์ 

เฟื่องฟ้า เป็นพรรณไม้ที่สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น และเมื่อดอกเฟื้องฟ้าบาน เชื่อว่าจะแสดงถึงชีวิตที่สดใสเบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง และความก้าวไกลแห่งชีวิต 

บอนไซ แสดงถึงความแข็งแกร่ง อดทน สามารถทนอยู่ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ ส ม กั บ เ ป็ น พ ร ร ณ ไ ม้ ของชาวราศีกุมภ์

ราศีมีน

กล้วยไม้ คนโบราณเชื่อว่า กล้วยไม้ จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม เหมาะกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยน 

เฟื่องฟ้าแสดงถึงชีวิตที่รุ่งเรือง สดใสเบิกบาน ต้นวาสนา ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุข สมหวัง ถือเป็นไม้เสี่ยงทาย ถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอก เชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง

ส่วนไม้ที่ให้พลังอำนาจแก่ชาวราศีมีน เช่น โมก กล้วย มะม่วง จะช่วยเสริมบารมีคุ้มครองบริวารและ ลู ก ห ล า น เ ช่ น กั น

เปิดดวง เดือนเมษายนนี้! 12 ราศี 12 สไตล์การเที่ยว - aroundonline

ราศีกันย์

สนฉัตร ทำ ใ ห้ มี เ กี ย ร ติ แ ล ะ ค ว า ม ส ง่ า ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ควรปลูกทางทิศเหนือและปลูกในวันเสาร์เพื่อเป็นสิริมงคล 

ราชพฤกษ์ ป ลู ก ไ ว้ จ ะ ช่ ว ย เ ส ริ ม ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและบารมี 

เฟื้องฟ้าทำให้เกิดความสดใส เบิกบาน มีชีวิตที่เฟื่องฟู โป๊ยเซียนจะนำมาซึ่งโชคลาภ ขนุน เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย

การปลูกต้นขนุนบริเวณบ้านจะหนุนเนื่อง บุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุน และอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือ ขนุนจึงเหมาะกับผู้ที่เกิดราศีกันย์ 

มะยม ปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมชมชอบนับหน้าถือตา

ราศีตุลย์

หมากแดง ปาล์ม พลูด่าง โกสน ปลูกไว้จะช่วยเสริมให้มีบุญบารมี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข 

จำปี ดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ จำปา ดอกไม้ที่ใช้แสดงถึงความรักมาแต่โบราณ การปลูกจำปาก็เพื่อแสดงถึงความรักต่อผู้อื่นและเพื่อให้มีแต่คนรัก 

เฟิร์นข้าหลวง จะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

หวยหุ้น 10 คู๋ คืออะไรไปดูพร้อมกัน

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

สลาก ออม สิ นคือ อะไร

ห ว ย วิ่ ง คื อ อ ะ ไ ร อ ย า ก รู้ มั้ ย ถ้ามันไม่ยาก

หวยหุ้นไทยคืออะไร คลิ๊ก